Bố chồng đụ con dâu vú to Mina Kitano, phải làm vì cơm áo gạo tiền, với việc mỗi tối chở con đi thay băng và chở con đi hấp thu những kiến thức mà vị bác sỹ Nam Khoa kia truyền đạt. Cái công đoạn chở con đi rồi chờ con xong việc với bác sỹ nó chấm dứt bằng một lần bác sỹ gặp riêng với em sau khi vệ sinh cho con và nói chuyện với con. Bác sỹ thông báo là mọi việc của con đã ổn định, không cần phải đi tới đi lui làm gì nữa,con dâu Mina Kitano sau khi trao đổi xong xuôi, bác…